Spektrometr AMS – Ogólne informacje

Laboratorium AMS

Laboratorium AMS jest wyposażone w dwa akceleratorowe spektrometry masowe typu 1.5 SDH-Pelletron Model „Compact Carbon AMS” wyprodukowane przez National Electrostatics Corporation, Middleton (USA) i zakupione przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Schemat spektrometru AMS
Elementy spektrometru AMS są rozstawione wzdłuż boków kwadratu o rozmiarach 5x5m. W całości, tworzą jedną komorę wysoko-próżniową o długości ok. 15m.

W celu określenia stosunków izotopowych węgla (14C/12C i 14C/13C), spektrometr AMS jednocześnie mierzy liczbę atomów 12C, 13C i 14C uwolnionych z katody, która wcześniej została wyprodukowana z badanej próbki.

Spektrometr AMS wytwarza jony węgla w źródle jonów i wstrzykuje je do akceleratora. Aby uniknąć wpływu innych jonów zaburzających pracę akceleratora, jony o pożądanej masie są wyseparowywane przez magnes wstrzykujący. Wstrzyknięte jony węgla (12C13C i 14C) są przyciągane w kierunku terminalu akceleratora (naładowanego do potencjału +500,000V), w terminalu zmieniają ładunek elektryczny (na 12C+13C+ i 14C+), i dalej są wypychane w kierunku magnesu analizującego. Magnes ten kieruje jony 12C+ i 13C+ na specjalne przyrządy wewnątrz komory dryfu, pozwalające mierzyć prąd elektryczny obu rodzajów jonów. Jony 14C+, po przejściu przez analizator elektrostatyczny, trafiają do detektora umożliwiającego ich zliczanie.

Wszystkie istotne części i parametry pracy spektrometru są kontrolowane przez komputer i mogą być sterowane z konsoli.

Nisko-energetyczna [po lewej] i wysoko-energetyczna [po prawek] gałąź spektrometru AMS
Nisko-energetyczna [po lewej] i wysoko-energetyczna [po prawek] gałąź spektrometru AMS

Inne strony o spektrometrze 14C AMS:
Ogólne | Źródło jonów | Magnes wstrzykujący | Akcelerator | Magnes analizujący | Komora dryfu | Analizator elektrostatyczny | Detektor 14C