Cennik

Dzięki nowemu układowi do grafityzacji próbek zwiększyliśmy przepustowość laboratorium co spowodowało skrócenie czasu oczekiwania na datowanie. 

W tej chwili wynosi on 12-14 tygodni.

Usługa Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego obejmuje preparatykę próbki, pomiar 14C techniką AMS, obliczenie konwencjonalnego wieku radiowęglowego oraz kalibrację daty 14C (dla próbek o wiekach z zakresu krzywej kalibracyjnej, dla próbek archeologicznych – „automatycznie”, dla pozostałych próbek – na życzenie).

Próbki przeznaczone do datowania 14C w naszym Laboratorium muszą zostać zarejestrowane w naszej bazie danych. Rejestracji próbki klient może dokonać samodzielnie – w systemie on-line. Próbkę może też zarejestrować personel Laboratorium, jeśli wysłanej próbce towarzyszy wypełniony formularz opisu próbki.

Próbce wysłanej do datowania winno też towarzyszyć zlecenie z instytucji klienta, z podaną liczbą próbek, całkowitą ceną usługi oraz danymi do faktury.

Ceny datowania 14C w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym (od 01.01.2023)
Datowanie radiowęglowe, zwykła precyzja1
1500 zł za próbkę + 23% VAT
 
Zniżka normalna
przy zamówieniu co najmniej 10 datowań – 5%
przy zamówieniu co najmniej 50 datowań – 10%
Zniżka dla stałych klientów3
dla 10-24 dat – 5%
dla 25-49 dat – 10%
dla 50-99 dat – 15%
dla co najmniej 100 dat – 20%
Datowanie radiowęglowe, podwyższona precyzja2
cena negocjowana indywidualnie
Dodatkowa opłata za ekstrakcję kolagenu (w przypadku datowania próbek kości)
230 zł za próbkę + 23% VAT
1 precyzja w warunkach pomiaru 14C AMS w pojedynczej katodzie wytworzonej z próbki. Precyzja daty  14 zależy od wieku i masy próbki. Przykładowo, dla próbek zawierających ponad 1 mg węgla i młodszych niż 3000 lat, błąd wieku 14C nie powinien być większy niż ±40 lat.
2 datowanie o podwyższonej precyzji wymaga wytworzenia i pomiaru 14C większej liczby katod. Liczba katod i odpowiednia cena datowania podlegają negocjacji.
3 dla konkretnego zlecenia, zniżka dla stałych klientów zależy od całkowitej liczby dat zamówionych przez konkretnego zleceniodawcę lub opłaconych przez konkretnego płatnika (decyduje większa z tych dwóch liczb) w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz roku poprzedzającego przysłanie próbek do bieżącego zlecenia.
 

Czas oczekiwania na wynik datowania jest liczony od momentu dotarcia próbek do laboratorium. 

Dzięki nowemu układowi do grafityzacji próbek zwiększyliśmy przepustowość laboratorium co spowodowało skrócenie czasu oczekiwania na datowanie. W tej chwili wynosi on 12-14 tygodni.