Spektrometr AMS – Magnes analizujący

Magnes analizujący separuje wiązki jonów o różnych masach. Docierające z akceleratora jony węgla 14C+13C+ i 12C+ są kierowane w różne miejsca w komorze dryfu.

Magnes analizujący
Magnes analizujący. Z prawej strony zdjęcia widać wysokoenergetyczną końcówkę akceleratora

Pole magnetyczne działa na naładowaną cząstkę siłą o kierunku prostopadłym do prędkości cząstki. Powoduje to zakrzywienie toru cząstki. Promień krzywizny toru zależy od masy cząstki – jest tym większy im cięższa jest cząstka. Promień krzywizny zależy również od energii kinetycznej cząstki – jest on większy dla szybszych cząstek. Prawo to zostało wykorzystane w systemie wstrzykiwania sekwencyjnego.

Animacja poniżej ilustruje tory wiązek jonów węgla w magnesie analizującym.

Tory wiązek jonów węgla w magnesie analizującym
Umieść kursor nad obrazkiem, aby zobaczyć animację

Trzy etapy montażu magnesu analizującego.

Trzy etapy montażu magnesu analizującego
Trzy etapy montażu magnesu analizującego. Z lewej: górny nabiegunnik, górna cewka i komora próżniowa zdjęte dla umożliwienia precyzyjnej regulacji ustawienia magnesu. W środku: zdjęta komora próżniowa. Z prawej: całkowicie zmontowany magnes.

Inne strony o spektrometrze 14C AMS:
Ogólne | Źródło jonów | Magnes wstrzykujący | Akcelerator | Magnes analizujący | Komora dryfu | Analizator elektrostatyczny | Detektor 14C