Spektrometr AMS – Analizator elektrostatyczny

Analizator elektrostatyczny w torze wiązki 14C+ jest potrzebny do ostatecznego usunięcia z wiązki innych jonów, którym udało się przejść przez magnes analizujący. Wśród nich są np. lżejsze jony węgla, które wskutek wielokrotnych zmian ładunku przypadkowo uzyskały wyższą energię w akceleratorze. Dzięki analizatorowi, do detektora 14C docierają niemal wyłącznie jony 14C.

Analizator elektrostatyczny jako element wysokoenergetycznej gałęzi spektrometru "Compact Carbon AMS"
Analizator elektrostatyczny jako element wysokoenergetycznej gałęzi spektrometru „Compact Carbon AMS”
Analizator elektrostatyczny po zdjęciu pokrywy bocznej
Analizator elektrostatyczny po zdjęciu pokrywy bocznej. Na pierwszym planie: element stosowany przy regulacji ustawienia analizatora. Za nim widoczne są elektrody wsparte na izolatorach.

Niektóre jony 12C i 13Cwychodzące z akceleratora mogą przejść przez magnes analizujący po trajektorii 14C. Mogą to być jony które wskutek wielokrotnych zmian ładunku uzyskały w akceleratorze wyższą energię.

Choć prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedniej energii przez takie jony jest bardzo niewielkie, ich liczba może być znacząca w stosunku do niezmiernie małej liczby atomów 14C.

W analizatorze elektrostatycznym na cząstki naładowane działa siła elektrostatyczna, która zakrzywia tory cząstek. Promień krzywizny toru zależy od energii i ładunku, lecz nie zależy od masy cząstki. Dzięki temu jony o niewłaściwej masie (tj. innej niż 14), które, by przejść przez magnes analizujący, musiały uzyskać niewłaściwą energię (lub ładunek), nie są w stanie przedostać się przez analizator elektrostatyczny.

Poniższa animacja ilustruje działanie analizatora elektrostatycznego.

Działanie analizatora elektrostatycznego
Umieść kursor nad obrazkiem, aby zobaczyć animację

Inne strony o spektrometrze 14C AMS:
Ogólne | Źródło jonów | Magnes wstrzykujący | Akcelerator | Magnes analizujący | Komora dryfu | Analizator elektrostatyczny | Detektor 14C