Spektrometr AMS – Detektor 14C

Detektor 14C potrafi zliczać i mierzyć energię pojedynczych jonów. W spektrometrze „Compact Carbon AMS” jest on wykorzystywany do zliczania jonów 14C które przeszły przez analizator elektrostatyczny. Informacja o energii pozwala uniknąć zliczania cząstek innych niż 14C, którym udało się dotrzeć do detektora.

Końcowy odcinek toru wiązki w spektrometrze AMS
Końcowy odcinek toru wiązki w spektrometrze AMS, z detektorem 14C.
Detektor 14C
Umieść kursor nad obrazkiem, aby zobaczyć animację

W spektrometrze „Compact carbon AMS” detektor zlicza jony 14C o energii ok. 950 keV. Dla próbek materiału współczesnego, detektor zlicza przeciętnie 12000 jonów 14C na minutę. Dla próbek bardzo starych, daje on mniej niż 10 zliczeń na minutę.

Detektor 14C jest krzemowym detektorem półprzewodnikowym z barierą powierzchniową. Obszar czynny detektora ma powierzchnię 1 cm2, a energetyczna zdolność rozdzielcza wynosi 25 keV. Detektor półprzewdonikowy jest zbudowany jak dioda półprzewodnikowa o dużych rozmiarach. Detektor jest podłączony do stałego napięcia tak, że normalnie nie przewodzi prądu elektrycznego. Przelatująca cząstka naładowana o dużej energii (taka jak np. jon 14C w spektrometrze AMS), uwalnia pewną ilość swobodnych nośników ładunku elektrycznego (elektronów i „dziur”) powodując niewielkie wyładowanie elektryczne w obszarze półprzewodnika. To wyładowanie można zarejestrować jako pojedynczy krótkotrwały spadek (impuls) napięcia.

Inne strony o spektrometrze 14C AMS:
Ogólne | Źródło jonów | Magnes wstrzykujący | Akcelerator | Magnes analizujący | Komora dryfu | Analizator elektrostatyczny | Detektor 14C