Laboratorium 14C AMS

Widok z pomieszczenia mieszczącego spektrometr AMS na Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe

Laboratorium 14C AMS wykonuje pomiary 14C najnowocześniejszą obecnie techniką akceleratorową (AMS). W chwili obecnej, w Europie działa kilkanaście laboratoriów 14C AMS. Laboratorium jest pierwszą tego typu jednostką w Europie Środkowo-Wschodniej.

Laboratorium 14C AMS jest jednostką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w  Poznaniu. Laboratorium ściśle współpracuje z Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym, które specjalizuje się w przetwarzaniu próbek naturalnych do postaci nadającej się do pomiaru AMS.

Laboratorium AMS jest wyposażone w dwa akceleratorowe spektrometry masowe typu 1.5 SDH-Pelletron Model „Compact Carbon AMS” wyprodukowane przez National Electrostatics Corporation, Middleton (USA) i zakupione przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

"Compact Carbon AMS" nr ser. 012, wyprodukowany i zakupiony w 2012/13r.
„Compact Carbon AMS” nr ser. 012, wyprodukowany i zakupiony w 2012/13r.
"Compact Carbon AMS" nr ser. 003, wyprodukowany i zakupiony w 2001r.
„Compact Carbon AMS” nr ser. 003, wyprodukowany i zakupiony w 2001r.

Metoda 14C jest standardową metodą oznaczania wieku zabytków archeologicznych i utworów geologicznych nie starszych od ok. 50 tys. lat. Odbiorcami oznaczeń wieku 14C są instytucje naukowe z dziedziny archeologii, historii sztuki, geologii, geomorfologii, paleoklimatologii, paleobotaniki itp. Oznaczenia 14C znajdują również zastosowanie w badaniach biochemicznych i w przemyśle spożywczym. Multidyscyplinarny charakter zastosowań sprawia, że każde laboratorium 14C ma charakter środowiskowy.

Więcej informacji o spektrometrze AMS znajdziesz tutaj.