Preparatyka – nasza procedura

Przygotowanie próbek w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym

Celem preparatyki jest wytworzenie katody grafitowej z węgla zawartego w próbce. Ta procedura musi usuwać wszelkie zanieczyszczenia węglem osadzonym w próbce po obumarciu datowanego organizmu. Z drugiej strony, procedura sama nie może wprowadzać zanieczyszczenia węglem. Wytworzone katody są gotowe do umieszczenia w spektrometrze AMS, w którym mierzy się stosunki izotopowe węgla.

Preparatyka próbek składa się z trzech etapów:

  1. wstępna preparatyka chemiczna
  2. wytwarzanie CO2
  3. grafityzacja
Układy próżniowe do redukcji CO2 w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym
Układy próżniowe do redukcji CO2 w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym

Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe posiada wyposażenie do  wstępnej preparatyki częściej spotykanych typów próbek.

Laboratorium posiada również zbudowane we własnym zakresie układy próżniowe do produkcji CO2z badanych próbek i do jego późniejszej grafityzacji.

Wyposażenie umożliwia jednoczesną preparatykę 20 próbek. Pełny cykl preparatyki typowych próbek trwa 5-6 dni.

Metody wstępnej preparatyki chemicznej są różne dla różnych typów próbek:

  • AAA (acid-alkali-acid) – trzyetapowe traktowanie roztworami kwasu i zasady. Usuwa ono kwasy huminowe i fulwowe, oraz wtórne węglany osadzone w organicznym materiale próbki. Jest stosowana dla większości próbek organicznych.
  • Selektywne rozpuszczanie kwasem  – usuwa powierzchniowe warstwy muszli mięczaków i nacieków.
  • Ekstrakcja kolagenu – wyodrębnia składnik kości, będący najmniej podatny na wymianę węgla z otoczeniem. Przed ekstrakcją, stan zachowania kolagenu jest sprawdzany w pomiarze zawartości azotu i węgla w kości, przy pomocy analizatora ThermoFischer NC, i do ekstrakcji kolagenu kierowane są tylko próbki o odpowiednio wysokiej zawartości azotu i odpowiednio niskim stosunku C/N. Wyekstrahowany kolagen jest ostatecznie filtrowany na ultrafiltrach Vivaspin 15 – 30kD, usuwających porozrywane łańcuchy aminokwasów zdegradowanej frakcji kolagenu.
Analizator ThermoFisher NC, FlashEA Series 1112
Analizator ThermoFisher NC, FlashEA Series 1112

Pełny opis procedur stosowanych w naszym laboratorium jest dostępny w formacie Word

Więcej szczegółów preparatyki chemicznej znajdziesz w witrynie Waikato & Oxford 14C Laboratories

Inne strony poświęcone preparatyce próbek:
Ogólne + preparatyka chemiczna | Wytwarzanie CO2 | Grafityzacja