SAMPLE REGISTRATION FORM*

*Please don't use special characters like ' '' / .They are not allowed in our database and won't be accepted by this sheet
Hello, {{auth.username}}

Thank you for submitting your form

Choose sample to load

Sample description

Fields with blue border are required
Sample name should be unique.

Sample location

Lat (N/S)
e.g. 33°33'=33°33'N ; -33° 33'=33°33'S
° '
Long (E/W)
e.g. 133°33'=133°33'E ; -133°33'=133°33'W
° '

Submitter/buyer

Submitter
Buyer

SAMPLE REGISTRATION FORM SUMMARY

Sample description

Sample location

o '
Submitter
Buyer

Formularz rejestracji próbek

Ze względu na wygodę użytkowania formularz jest dostępny tylko dla rozdzielczości horyzontalnej większej niż 1024 px. Użyj komputera stacjonarnego lub ewentualnie większego tabletu.