Spektrometr AMS – Komora dryfu

W komorze dryfu, po przejściu przez magnesu analizującego, jony węgla o różnych masach poruszają się po różnych trajektoriach. W komorze zbierane są jony (13C+ i 12C+) i mierzone są ich prądy elektryczne. Natomiast jony 14C+ swobodnie przechodzą do analizatora elektrostatycznego.

Komora dryfu z puszkami Faradaya
Komora dryfu z puszkami Faradaya do pomiaru prądów elektrycznych jonów 12C i 13C

Na drodze jonów 12C+ i 13C+ umieszczone są puszki Faradaya, które zbierają i mierzą ładunek elektryczny przyniesiony przez jony. Ponieważ wiązki jonów są przepuszczane impulsowo (zobacz „sekwencyjny przełącznik wiązki „), prąd elektryczny w każdym impulsie mierzony jest oddzielnie. Typowe natężenia prądow impulsowych wynoszą 30 mikroamperów i 300 nanoamperów, odpowiednio dla 12C i 13C.

Wysokoenergetyczna gałąź spektrometru 14C AMS
Wysokoenergetyczna gałąź spektrometru 14C AMS. Prądy 12C i 13C są mierzone w puszkach Faradaya. Jony 14C są zliczane w detektorze półprzewodnikowym
Puszki Faradaya
Umieść kursor nad obrazkiem, aby zobaczyć animację

Inne strony o spektrometrze 14C AMS:
Ogólne | Źródło jonów | Magnes wstrzykujący | Akcelerator | Magnes analizujący | Komora dryfu | Analizator elektrostatyczny | Detektor 14C