Pracownicy

Konsola sterowania spektrometrem

W Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym pracuje dziesięć osób.

 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar, fizyk, 40 lat doświadczenia w datowaniu 14C – kierownik Laboratorium, pomiary 14C AMS
 • Dr inż. Justyna Czernik, fizyk, 20 lat doświadczenia – preparatyka próbek, pomiary 14C AMS
 • mgr inż. Ewa Goslar, fizyk, 30 lat doświadczenia – preparatyka próbek
 • mgr Monika Sroka, geolog, 15 lat doświadczenia – preparatyka próbek
 • mgr inż. Paweł Goslar, ochrona środowiska, 15 lat doświadczenia – preparatyka próbek, pomiary 14C AMS
 • mgr inż. Julia Kozik-Maciejewska, technologia chemiczna, od 2010 r, w PLR – preparatyka próbek
 • mgr inż. Katarzyna Daleszyńska, technologia chemiczna, od 2014 r, w PLR – preparatyka próbek
 • mgr Roma Powierża, geolog od 2018 w PLR – preparatyka próbek
 • mgr inż Marta Goszczyńska, technologia chemiczna od 2022 w PLR – preparatyka próbek
 • mgr Olga Majda, biotechnolog od 2022 w PLR – preparatyka próbek

Część z nas (T.G., J.C., E.G.) wcześniej zdobywała doświadczenie w datowaniu radiowęglowym pracując w Laboratorium 14C w Gliwicach.

Laboratorium korzysta z pomocy pracowników administracyjnych Fundacji UAM.

Oprócz datowania radiowęglowego, Tomasz Goslar prowadził badania naukowe o różnorodnej tematyce z zakresu geochronologii. Ostatnio interesował się zmianami koncentracji radiowęgla w atmosferze w przeszłości, zmianami w cyklu geochemicznym węgla i odtworzeniem zmian klimatu u schyłku ostatniego zlodowacenia. W badaniach wykorzystywał chronologie warwowe osadów jeziornych. Dorobek naukowy T.G. dokumentuje lista publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej.

Tomasz Goslar – ważniejsze publikacje:

 1. Goslar T., Pazdur M.F., 1985, Contamination studies on mollusk shell samples.Radiocarbon, 27, 33-42.
 2. Pazdur M.F., Awsiuk R., Bluszcz A., Goslar T., Pazdur A., Walanus A., Zastawny A., 1986, Gliwice Radiocarbon dates X.Radiocarbon, 27, 52-73.
 3. Awsiuk R., Filipowiak W., Goslar T., Pazdur A.,  Pazdur  M.F., 1986, Early Slavonic settlements and navigation at the mouth of Odra river.Radiocarbon, 28, 726-731.
 4. Goslar T., Hercman H., 1988, Uranium series disequilibrium and TL and ESR dating of speleothems.Quaternary Science Reviews, 7, 423-427.
 5. Bluszcz A., Goslar T., Hercman H., Pazdur M. F., Walanus A., 1988, Comparison of TL, ESR and 14C dates of speleothems.Quaternary  Science Reviews, 7, 417-421.
 6. Goslar T., Pazdur M.F., 1989, Improved precision 14C measurements and natural 14C variations around 10,000 cal  BP. Radiocarbon, 31, 833-838.
 7. Goslar T., Pazdur A., Pazdur M. F., Walanus A., 1989, Radiocarbon and varve chronologies of annually laminated lake  sediments  of  Gościąż Lake.Radiocarbon, 31, 940-947.
 8. Pazdur M. F., Awsiuk R., Goslar T., Pazdur A., 1990, Systematic biases in results of the International Collaborative Study and their probable sources.Radiocarbon, 32, 289-294.
 9. Goslar T., Kuc T.,Pazdur M.F., Ralska-Jasiewiczowa M., Różański K., Szeroczyńska K., Walanus A., Wicik B., Więckowski K., Arnold M., Bard E., 1992, Possibilities of reconstruction of radiocarbon level during the Late Glacial by laminated sequence of the Gościąż  Lake.Radiocarbon, 34, 826-832.
 10. Goslar T., Kuc T., Ralska-Jasiewiczowa M., Różański K., Arnold M., Bard E., vanGeel B., Pazdur  M.F., Szeroczyńska K., Wicik B., Więckowski K., Walanus A., 1993. High resolution lacustrine  record of  the Late Glacial-Holocene transition in Central Europe.Quaternary Science Reviews, 12, 287-294.
 11. Pazdur A., Pazdur M.F., Goslar T., Wicik  B., Arnold  M., 1994. Radiocarbon chronology of the Late Glacial and Holocene sedimentation and water level changes in the Gościąż Lake basin and its surroundings.Radiocarbon, 36, 187-202.
 12. van Geel B., Mur L.R., Ralska-Jasiewiczowa M., Goslar T., 1994. Fossil akinetes of Aphanizomenon and Anabaena as indicators for medieval phosphate-eutrophication of Lake Gościąż (Central  Poland).Review of Paleobotany and Palynology, 83, 97-105.
 13. Goslar  T.,  Arnold  M.,  Bard  E., Kuc T., Pazdur M.F., Ralska-Jasiewiczowa M., Różański K., Tisnerat N., Walanus A., Wicik B., Więckowski K., 1995. High concentration of atmospheric 14C during the Younger Dryas.Nature, 377, 414-417.
 14. Goslar T., Arnold M., Pazdur M.F., 1995. The Younger Dryas cold event – was it synchronous over  the North Atlantic region?Radiocarbon, 37, 63-70.
 15. Hajdas et al., Bonani G., Goslar T., 1995, Radiocarbon dating of Holocene part of the Gościąż floating varve chronology.Radiocarbon, 37, 71-74.
 16. Pazdur A., Fontugne M., Goslar T., Pazdur  M.F., 1995. Lateglacial and holocene water-level  changes of the Gościąż Lake, central Poland, derived from carbon isotope studies of laminated  sediments.Quaternary Science Reviews, 14, 125-135.
 17. Michczyński A., Goslar T., Pazdur A., Pazdur M.F., 1995. A Data Acquisition System for Proportional Counters at Gliwice. Radiocarbon 37, 781-787.
 18. Goslar T., Mądry W., 1998. Using the Bayesian method to study the precision of dating by wiggle-matching.Radiocarbon, 40, 551-560.
 19. Goslar T., Wohlfarth B., Björck S., Possnert G., Björck J. 1999. Variations of atmospheric 14C concentrations over the Alleröd-Younger Dryas transition.Climate Dynamics, 15, 29-42.
 20. Goslar T., Ralska-Jasiewiczowa M., vanGeel B., Łącka B., Szeroczyńska K., Chróst L., Walanus A., 1999. Anthropogenic changes in the composition of Lake Gościąż (central Poland), during the last 330 years.Journal of Paleolimnology, 22, 171-185.
 21. Goslar T., Bałaga K., Arnold M., Tisnerat N., Starnawska E., Kuźniarski M., Chróst L., Walanus A., Więckowski K., 1999. Climate-related variations in the composition of the late glacial and early Holocene sediments of Lake Perespilno (eastern Poland).Quaternary Science Reviews, 18, 899-911.
 22. Goslar T. Arnold M., Tisnerat-Laborde N., Czernik J., Więckowski K. 2000. Variations of Younger Dryas atmospheric radiocarbon explicable without ocean circulation changes.Nature, 403, 877-880.
 23. Pazdur A., Pazdur M.F., Goslar T., Pawlyta M., Hercman H., Gradziński M. 1999. Variations in the carbon isotopic composition in the karst environment from Southern Poland: Present and Past.Radiocarbon, 41, 81-97.
 24. Young R., Walanus A., Goslar T., vanGeel B., Ralska-Jasiewiczowa M., Wijmstra T.A., 1999. Test of an equal taxon-weight modification of Middeldorp’s pollen density dating on data from varved sediments of Lake Gościąż, Poland.Review of Palaeobotany and Palynology, 104, 213-237.
 25. Goslar T., Arnold M., Tisnerat-Laborde N., Hatte Ch. Paterne M., Ralska-Jasiewiczowa M., 2000. Radiocarbon calibration by means of varve versus 14C ages of terrestrial macrofossils from Lake Gościąż and Lake Perespilno, Poland.Radiocarbon, 42, 335-348
 26. Goslar T., Hercman H., Pazdur A., 2000. Comparison of U-series and radiocarbon dates of speleothems.Radiocarbon, 42, 403-414
 27. Litt T., Brauer A., Goslar T., Merkt J., Bałaga K., Müller H., Ralska-Jasiewiczowa M., Stebich M., Negendank J.F.W. 2001. Correlation and synchronisation of Lateglacial continental sequences in northern central Europe based on annually-laminated lacustrine sediments.Journal of Quaternary Science, 20, 1233-1249.
 28. Young R., Walanus A., Goslar T. 2000. Auto-correlation analysis in search of short-term patterns in vave data from sediments of Lake Gościąż, Poland.Boreas, 29, 251-260.
 29. Goslar T., 2001. Absolute production of radiocarbon and the long-term trend of atmospheric radiocarbon.Radiocarbon, 43, 743-749.
 30. Goslar T., Tisnerat-Laborde N., Paterne M., 2001. Searching solar periodicities in the late glacial record of atmospheric radiocarbon.Radiocarbon, 43, 339-344.
 31. Czernik J., Goslar T., 2001. Preparation of graphite targets in the Gliwice Radiocarbon Laboratory for AMS 14C dating.Radiocarbon, 43, 283-291.
 32. Pawlyta J., Pazdur A., Goslar T., Hałas S., 2001. Influence of the bomb-produced 14C on the radiocarbon concentration in the youngest sediments of Lake Gościąż, central Poland.Radiocarbon, 43, 831-841.
 33. Kilian M.R., van der Plicht J.,  Geel B., Goslar T., 2002. Problematic 14C-AMS dates of pollen concentrates from Lake Gosciaz (Poland).Quaternary International, 88, 21-26.
 34. Piotrowska N., Goslar T., 2002. Preparation of bone samples in the Gliwice radiocarbon laboratory for AMS radiocarbon dating.Isotopes in Environmental and Health Studies, 38, 1-9.
 35. Ralska-Jasiewiczowa M., Goslar T., Różański K., Wacnik A., Czernik J., Chróst L., 2003. Very fast environmental changes at the Pleistocene/Holocene boundary, recorded in laminated sediments of Lake Gościąż, Poland.Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 193, 225-247.
 36. Ralska-Jasiewiczowa M., Nalepka D., Goslar T., 2003. Problems of forest transformation at the transition to the oligocratic/Homo sapiens phase of the Holocene interglacial in northern lowlands of central Europe.Vegetation History and Archaeobotany, 12, 233-247.
 37. Tantau I., Reille M., de Beaulieu J.-L., Farcas S., Goslar T., Paterne M., 2003. Vegetation history in the Eastern Romanian Carpathians: pollen analysis of two sequences from the Mohocs crater.Vegetation History and Archaeobotany, 12, 113-125.
 38. Goslar T., Czernik J., Goslar E., 2004. Low-energy 14C AMS in Poznan radiocarbon Laboratory, Poland.Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 223-224, 5-11.
 39. Goslar T., Van der Knaap W.O., Hicks S., Andric M., Czernik J., Goslar E., Rasanen S., Hyotyla H., 2005. Radiocarbon dating of modern peat profiles: pre- and post-bomb 14C variations in the construction of age-depth models.Radiocarbon, 47, 117-134.
 40. Risberg J., G. Alm, T. Goslar, 2005. Variable isostatic uplift during the Holocene in southeast Sweden, based on high-resolution AMS radiocarbon datings of lake isolations.The Holocene, 15, 849-859.
 41. Barnekow L., Loader N., Hicks S., Froyd C., Goslar T. 2007. Strong correlation between summer temperature and pollen accumulation rates for Pinus sylvestris, Picea abies and Betula spp. in a high-resolution record from northern Europe.Journal of Quaternary Science, 22, 653-658.
 42. Rasanen S., Froyd C., Goslar T. 2007. The impact of tourism and reindeer herding on forest vegetation at Saariselka, Finnish Lapland: a pollen analytical study of a high resolution peat profile,The Holocene, 17, 447-456.
 43. Cuzagne M.T., Delque-Kolic E., Goslar T., Grootes P.M., Higham T., Kaltnecker E., Nadeau M.J., Oberlin Ch., Paterne M., van der Plicht J., Bronk Ramsey Ch., Valladas H., Clottes J., Geneste J.M., 2007. Radiocarbon intercomparison program from Chauvet Cave.Radiocarbon, 49, 339-347.
 44. Lamentowicz M., Cedro A., Gałka M., Goslar T., Miotk-Szpiganowicz G., Mitchell E.A.D., Pawlyta J. 2008. Last millennium multi-proxy record from a Baltic bog in northern Poland.Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 265, 93-106.
 45. Risberg J., Alm G., Goslar T. 2008. Variable isostatic uplift patterns during the Holocene in Southeast Sweden, based on high-resolution AMS radiocarbon dating of lake isolations – a preliminary interpretation.Polish Geological Institute Special Papers, 23, 77-80.
 46. Kuoppamaa M., Goslar T., Hicks S. 2008. Pollen accumulation rates as a tool for detecting land-use changes in sparsely settled boreal forest.Vegetation History and Archaeobotany, 18, 205-217.
 47. Makila M., Goslar T. 2008. The carbon dynamics of surface peat laeyrs in southern and central boreal mires of Finland and Russian Karelia.Suo59, 49-69.
 48. Kamenik Ch., van der Knaap W.O., van Leeuwen J., Goslar T. 2009. Pollen/climate calibration based on a near-annual peat sequence from the Swiss Alps,Journal of Quaternary Science, 24, 529-546.
 49. Goslar T., van der Knaap W.O., van Leeuwen J., Kamenik Ch. 2009. Free-shape 14C age-depth modelling of an intensively dated modern peat profile,Journal of Quaternary Science, 24, 481-499.
 50. Wyrwa A.M., Goslar T., Czernik J. 2009. AMS 14C dating of romanesque rotunda and stone buildings of medieval monastery in Łekno, Poland,Radiocarbon, 51, 471-480.
 51. Nawrocka D., Czernik J., Goslar T. 2009. 14C dating method of carbonate mortars from Polish and Israel sites,Radiocarbon, 51, 857-866.
 52. Goslar T., Nawrocka D., Czernik J. 2009. Foraminiferous limestone in 14C dating of mortar,Radiocarbon, 51, 987-993.
 53. Lamentowicz M., van der Knaap W.O., Lamentowicz Ł., van Leeuwen J.F.N., Mitchell E.A.D., Goslar T., Kamenik C. A near-annual palaeohydrological study based on testate amoebae from a sub-alpine mire: surface wetness and the role of climate during the instrumental period.Journal of Quaternary Science, 25, 190-202.
 54. Różański K., Klisch M.A., Wachniew P., Gorczyca Z., Goslar T., Edwards T.W.D., Shemesh A., Oxygen-isotope geothermometers in lacustrine sediments: new insights through combined δ18O analyses of aquatic cellulose, authigenic calcite and biogenic silica.Geochimica et Cosmochimica Acta, DOI: 10.1016/j/cgca.2010.02.026.
 55. Andrič M., Martinčič A., Štular B., Petek F., Goslar T. 2010. Land-use changes in the Alps (Slovenia) in the 15th, 19th and 20th centuries AD: a comparative study of pollen record and historical data.The Holocene, 20, 1023-1037.
 56. Van der Knaap W.O., Lamentowicz M. van Leeuwen J.F.N., Hangartner S., Leuenberger M., Mauquoy D., Goslar T., Mitchell E.A.D. Lamentowicz Ł. Kamenik C. 2011. A multi-proxy, high-resolution record of peatland development and its drivers during the last millennium from the subalpine Swiss Alps.Quaternary Science Reviews, 30, 3467-3480.
 57. Van der Knaap W.O., van Leeuwen J.F.N., Goslar T., Krisai R., Tinner W. 2011. Human impact on vegetation at the Alpine tree-line ecotone during the last millennium: lessons from high temporal and palynological resolution.Vegetation History and Archaeobotany, 21, 37-60.
 58. Esmeijer-Liu A., Kuerschner W, Lotter A., Verhoeven J., Goslar T.  2012. Stable carbon and nitrogen isotopes in a peat profile are influenced by early stage diagenesis, and changes in atmospheric CO2 and N deposition.Water, Air, & Soil Pollution, 223, 2007-2022.
 59. Kuc T., Różański K., Kotarba M.J., Goslar T., Kubiak H. 2012. Radiocarbon dating of pleistocene fauna and flora from Starunia, SW Ukraine.Radiocarbon, 54, 123-136.
 60. Li X., Wagner M., Wu X., Tarasov P., Zhang Y., Schmidt A., Goslar T., Gresky J. 2012. Archaeological and palaeopathological study on the third/second century BC grave from Turfan, China: Individual health history and regional implications.Quaternary International, 290-291, 335-343.
 61. Yoccoz N.G., Bråthen K.A., Gielly L., Haile J., Edwards M.E., Goslar T., von Stedingk H., Brysting A.K., Coissac E., Pompanon F., Sønstebø J.H., Miquel C., Valentini A., de Bello F., Chave J., Thuiller W., Wincker P., Cruaud C., Gavory F., Rasmussen M., Gilbert M.T.P., Orlando J., Brochmann C., Willerslev E., Taberlet P. 2012.DNA from soil mirrors plant functional and structural diversity.Molecular Ecology, 21, 3647-3655.
 62. Rosqvist G.C., Leng M.J., Goslar T., Sloane H.J., Bigler Ch., Cunningmah L., Dadal A., Bergmen J., Berntsson A., Jonsson C.E., Wastegard S. 2013. Shifts in precipitation during the last millennium in northern Scandinavia from lacustrine isotope records.Quaternary Science Reviews, 66, 22-34.
 63. Finsinger W., Schoning K., Hicks S., Luecke A., Goslar T., Wagner-Cremer F., Hyyppa H. 2012. Climate change during the past 1000 years: a high temporal multiproxy record from a mire in northern Finland.Journal of Quaternary Science, 28, 152-164.
 64. Goslar T., Kozłowski J., Szmyt M., Czernik J. Effect of HF leaching on 14C dates of pottery.Nuclear Instruments and MethodsB, 294, 252-256.
 65. Gałka, M., Miotk-Szpiganowicz, G., Goslar, T., Jeśko, M., van der Knaap, W.O., Lamentowicz, M. 2013. Palaeohydrology, fires and vegetation succession in the southern Baltic during the last 7500 years reconstructed from a raised bog based on multi-proxy data.Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 370, 209-221.
 66. Gałka M., Tobolski K., Zawisza E., Goslar T. 2013. Postglacial history of vegetation, human activity and lake-level changes at Jezioro Linówek in northestern Poland, based on multi-proxy data.Vegetation History and Archaeobotany, 23, 123-152, doi: 10.1007/s00334-013-0401-7.
 67. Goslar T., Andersen G., Krzywinski K., Czernik J. 2013. Radiocarbon determination of past growth rates of livingAcacia tortilistrees from two arid sites in the Eastern Sahara. Radiocarbon, 55, 55, 1683-1692.
 68. Willerslev E., Davison J., Moora M., Zobel M., Coissac E., Edwards M., Lorenzen E., Vestergaard M., Gussarova G., Haile J., Craine J., Bergmann G., Gielly L., Boessenkool S., Epp L., Pearman P., Cheddadi R., Murray D., Bråthen K.A., Yoccoz N., Binney H., Cruaud C., Wincker P., Goslar T., Alsos I., Bellemain E., Brysting A., Elven R., Sønstebø J.H., Murton J., Sher A., Rasmussen M., Pompanon F., Rønn R., Mourier T., Cooper A., Austin J., Möller P., Froese D., Zazula G., Tikhonov A., Savvinov G., Roberts R., MacPhee R., Gilbert M.T., Kjær K., Orlando L., Brochmann Ch., Taberlet P., Rioux D., Niderkorn V. 2014. Fifty thousand years of arctic vegetation and megafauna diet. Nature, 506, 47-51, doi: 10.1038/nature12921.
 69. Kramell A., Li X., Csuk R., Wagner M., Goslar T., Tarasov P.E., Kreusel N., Kluge R., Wunderlich Ch.-H. 2014. Dyes of late Bronsze Age textile clothes and accessories from the Yanghai archaeological site, Turfan, China: Determination of the fibers, color analysis and dating. Quaternary International, doi: 10.1016/j.quaint.2014.05.012.
 70. Krajcarz M.T., Krajcarz M., Goslar T., Nadachowski A. 2014. The first radiocarbon dated steppe polecat (Mustela eversmanii) from the Pleistocene of Poland. Quaternary International, DOI: 10.1016/j.quaint.2014.06.001.
 71. Nour el Bait M., Rhoujjati A., Eynaud F., Bendakkour A., Dezileau L, Wainer K., Goslar T., Chater C., Tabel J., Cheddadi R. 2014. An 18000-year pollen and sedimentary record from the cedar forest of the Middle Atlas, Morocco. Journal of Quaternary Science, 29, 423-432, doi: 10.1002/jqs.2708.
 72. Lamentowicz M., Mueller M., Gałka M., Barabach J., Milecka K., Goslar T., Binkowski M.  2015. Reconstructing human impact on peatland development during the past 200 years in CE Europe through biotic proxies and X-ray tomography. Quaternary International, 357, 282-294, doi: 10.1016/j.quaint.2014.07.045.
 73. Murton J.B., Goslar T., Edwards M.E., Bateman M.D., Danilov P.P., Savvinov G.N., GUbin S.V., Ghaleb B., Haile J., Kanevskiy M., Lozhkin A.V., Lupachev A.V., Murton D.K., Shur Y., Tikhonov A., Vasil’chuk A.C., Vasil’chuk Y.K., Wolfe S.A. 2015. Palaeoenvironmental interpretation of Yedoma silt (ice complex) deposition as cold-climate loess, Duvanny Yar, Northeast Siberia. Permafrost and Periglacial Processes, 26, 208-288, doi: 10.1002/ppp.1843
 74. Bonk, A., Tylmann, W., Goslar, T., Wacnik, A., Grosjean, M., 2015. Chronology of the varved sediment profile from Lake Żabińskie, northeastern Poland: lessons for highly-precise 14C dating of lake sediments. Geochronometria, 42, 159-171, doi: 10.1515/geochr-2015-0019
 75. Tylmann, W, Bonk, A., Goslar, T., Wulf, S., Grosjean, M., 2016. Calibrating 210Pb dating results with varve chronology and independent chronostratigraphic markers: problems and implications. Quaternary Geochronology, 32, 1-10, doi: 10.1016/j.quageo.2015.11.004
 76. Marciniak A., Barański M.Z., Bayliss A., Czerniak L., Goslar T., Southon J., Taylor R.E. 2015. Fragmenting times: interpreting a Bayesian chronology for the Late Neolithic occupation of Catalhoyuk East, Turkey. Antiquity, 89, 154-176, doi: 10.15184/aqy.2014.33
 77. Rapprich V., Zacek V., Verner K., Erban V., Goslar T., Bekele Y., Legesa F., Hroch T., Hejtmankova P. 2016. Wendo Koshe Pumice: the latest Holocene silicic explosive eruption product of the Corbetti Volcanic System (Southern Ethiopia). Journal of Volcanology and Geothermal Research, 310, 159-171, doi: 10.1016/j.volgeores.2015.12.008
 78. Wacnik A., Tylmann W., Bonk A., Goslar T., Enters D., Meyer-Jacob C., Grosjean M. 2016. Determining the responses of vegetation to natural processes and human impacts in north-eastern Poland during the last millennium: combined pollen, geochemical and historical data. Vegetation History and Archaeobotany doi: 10.1007/s00334-016-0565-z
 79. Schröder O., Wagner M., Wutke S., Zhang Y., Ma Y., Xu D., Goslar T., Neef R., Tarasov P., Ludwig A. 2016. Ancient DNA identification of domestic animals used for leather objects in Central Asia during the Bronze Age. The Holocene, in print DOI: 10.1177/0959683616641741
 80. Müller S.,Schmidt M., Kossler A., Leipe Ch., Irino T., Yamamoto M., Yonenobu H., Goslar T., Kato H., Wagner M.,Weber A.W., Tarasov P.E. 2016. Palaeobotanical records from Rebun Island and their potential for improving the chronological control and understanding human-environment interactions in the Hokkaido Region, Japan. The Holocene, in print DOI: 10.1177/0959683616641738
 81. Bouton A., Vennin E., Mulder T., Pace A., Bourillot R., Thomazo Ch., Brayard A., Goslar T., Buoncristiani J.-F., Desaubliaux G., Visscher P.T.  Enhanced development of lacustrine microbialites on gravity flow, Great Salt Lake, USA. Sedimentary Geology, 341, 1-12, doi: 10.1016/j.sedgeo.2016.905.004
 82. Rotnicki K., Rotnicka J., Goslar T., Wawrzyniak-Wydrowska B. 2016, The first geological record of a palaeotsunami on the southern coast of the Bal tic Sea, Poland. Geological Quarterly, 60(2), 417-440, doi: 10.7306/gq.1294
 83. Czerniak L., Marciniak A., Bronk Ramsey C., Dunbar E., Goslar T., Barclay A., Bayliss A., Whittle A. 2016. House time: Neolithic settlement development at Racot during the 5th millennium cal B.C. in the Polish Lowlands. Journal of Field Archaeology, doi: 10.1080/00934690.2016.1215723
 84. Mangerud J., Briner J.P. Goslar T., Svendsen J.I. 2016. The Bølling-age Blomvag Beds, western Norway: implications for the Older Dryas glacial re-advance and the age of the deglaciation, Boreas, doi: 10111/bor.12208
 85. Bouton A., Vennin E., Boulle J., Pace A., Bourillot R., Thomazo Ch., Brayard A.1, Désaubliaux G., Goslar T., Yokoyama Y., Dupraz Ch. Visscher P.T. 2016. Linking the distribution of microbial deposits from the Great Salt Lake (Utah, USA) to tectonic and climatic processes. Biogeosciences, 13, 5511-5526, doi: 10.5194/bg-13-5511-2016
 86. Bayliss A., Beavan N., Hamilton D., Koehler K., Nyerges E.A., Bronk Ramsey Ch., Dunbar E., Fecher M., Goslar T., Kromer B., Reimer P., Banffy E., Marton T., Oross K., Osztas A., Zalai-Gaal I., Whittle A. 2016. Peopling the past: creating a site biography ion the Hungarian Neolithic. Bericht der Römisch-Germanischen Komission, 94, 2013, 23-91
 87. Oross K., Banffy E., Osztas A., Marton T., Nyerges E.A., Koehler K., Szecsenyi-Nagy A., Alt K.W., Bronk Ramsey Ch., Goslar T., Kromer B., Hamilton D. 2016. The early days of Neolithic Alsonyek: the Starcevo occupation. Bericht der Römisch-Germanischen Komission, 94, 2013, 93-121
 88. Oross K., Osztas A., Marton T., Nyerges E.A., Koehler K., Zsolt G., Somogyi K., Banffy E., Bronk Ramsey Ch., Goslar T., Hamilton D. 2016. Longhouse times: dating the Alsonyek LBK settlement. Bericht der Römisch-Germanischen Komission, 94, 2013, 123-149
 89. Murton J.B., Edwards M.E., Lozhkin A.V., Anderson P.A., Savvinov G.N., Bakulina N., Bondarenko O.V., Cherepanova M.V, Danilov P.P, Boeskorov V., Goslar T., Grigoriev S., Gubin S.V., Korzun J.A., Lupachev A.V., Tikhonov A., Tsygankova V.I., Vasilieva G.V, Zanina O.G., 2017. Preliminary palaeoenvironmental analysis of permafrost deposits at Batagaika megaslump, Yana Uplands, northeast Siberia, Quaternary Research, 87, 314-330, doi: 10.1017/qua.2016.15
 90. Denaire A., Lefranc P., Wahl J., Bronk Ramsey CH., Dunbar E., Goslar T., Bayliss A., Beavan N., Bickle P., Whittle A. The cultural project: formal chronological modelling of the Early and Middle Neolithic sequence in Lower Alsace. Journal of Archaeological Method and Theory, 24, 1072-1149, doi: 10/1007/s10816-016-9307-x
 91. Chmielewski T.J., Sady A., Goslar T., Furmanek M., Juchelka J. 2017. Separating the wheat from the chaff: dating charred plant remains extracted from daub (with reference to the 14C chronology of the Epi-Lengyel culture in Upper Silesia). Radiocarbon, 59, 251-268, doi: 10.1017/RDC/2017.9
 92. Butz Ch., Grosjean M., Goslar T., Tylmann W. 2017. Hyperspectral imaging of sedimentary bacterial pigments: a 1700-years history of meromixis from varved Lake Jaczno, northeast Poland. Journal of Paleolimnology, 58, 57-72, doi: 10.1007/s10933-017-9955-1
 93. Leipe Ch., Sergusheva E.A. Müller S. Spengler R.N., Goslar T., Kato H., Wagner M., Weber A.W., Tarasov P.E. 2017. Barley (Hordeum vulgare) in the Okhotsk culture (5th–10th century AD) of northern Japan and the role of cultivated plants in hunter-gatherer economies. PLOS ONE, 12, doi: 10.1371/journal.pone.0174397
 94. Kycl P., Rapprich V., Verner K., Novotny J., Hroch T., Misurec J., Habtamu E., Ezra T.H., Goslar T. 2017. Tectonic control of complex slope deformations in the Ameka River Valley (Lower Gibe Area, central Ethiopia): implications for landslide formation. Geomorphology, 288, 175-187, doi: 1016/j.geomorph.2017.03.020
 95. Hajdas I., Lindroos A., Heinemeier J., Ringbom A., Marzaioli F., Terrasi F., Passariello I., Capano M., Artioli G., Addis A., Secco M., Michalska D., Czernik J., Goslar T., Hayen R., Van Strydonck M., Fontaine L., Boudin M., Maspero F., Panzeri L., Galli A., Urbanova P., Guibert P. 2017. Preparation and dating of mortar samples – mortar dating inter-comparison study (MODIS). Radiocarbon, 59, 1845-1858, doi: 10.1017/RDC.2017.112
 96. Milecka , Fiałkiewicz-Kozieł B., Barabach J., Gałka M., Lamentowicz M., Chojnicki B.H., Goslar T., Kowalewski G. 2017. Hydrological changes in the Rzecin peatland (Puszcza Notecka, Poland) induced by anthropogenic factors: implications for mire development and carbon sequestration. The Holocene, 27, 651-664, doi: 10.1177/0959683616670468
 97. Hayen R., Van Strydonck M., Fontaine L., Boudin M., Lindroos A., Heinemeier J., Ringbom A., Michalska D., Hajdas I., Hueglin S., Marzaioli F., Terrasi F., Passariello I., Capano M., Maspero F., Panzeri L., Galli A., Artioli g., Addis A., Secco M., Boaretto E., Moreau Ch., Guibert P., Urbanova P., Czernik J., Goslar T., Caroselli M. 2017. Mortar dating methodology: assessing recurrent issues and needs for further research. Radiocarbon, 59, 1859-1871, doi: 10.1017/RDC.2017.129
 98. Michalska D., Czernik J., Goslar T. 2017. Methodological aspect of mortars dating. Radiocarbon, 59, 1891-1906, doi: 1017/RDC.2017.128
 99. Krajcarz M., Krajcarz M., Ginter B., Goslar T., Wojtal P. 2018. Toward the chronology of Jerzmanowician – the new series of radiocarbon dates from Nietoperzowa Cave (Poland). Archaeometry, 60, 383-401, doi: 1111/arcm.12311
 100. Żarczyński M., Tylmann W., Goslar T. 2018. Multiple varve chronologies for the last 2000 years from the sediments of Lake Żabińskie (northeastern Poland) – Comparison of strategies for varve counting and uncertainty estimations. Quaternary Geochronology, 47, 107-119, doi: 10.1016/j.quageo.2018.06.001
 101. Makarowicz P., Goslar T., Niebieszczański J., Cwaliński M., Kochkin I.T., Romaniszyn J., Lysenko S.D., Ważny T. 2018. Middle Bronze Age societies and barrow line chronology. A case study from the Bukivna ‘necropolis’, Upper Dniester Basin, Ukraine. Journal of Archaeological Science, 95, 40-51, doi: 10.1016/j.jas.2018.04.010
 102. Zech M., Kreutzer S., Zech R., Goslar T., Meszner S., McIntyre C., Häggi Ch., Eglinton T., Faust D., Fuchs M. 2017. Comparative 14C and OSL dating of loess-paleosol sequences to evaluate post-depositional contamination of n-alkane biomarkers, Quaternary Research, 87, 180-189, doi: 10.1017/qua.2016.7
 103. Czekaj-Zastawny A., Goslar T., Irish J.D., Kabaciński J. 2018. Gebel Ramlah – a unique newborns’ cemetery of the Neolithic Sahara. African Archaeological Review, 35, 393-405, doi: 10.1007/s10437-018-9307-1
 104. Michczyńska D.J., Krąpiec M., Michczyński A., Pawlyta J., Goslar T., Nawrocka N., Piotrowska N., Szychowska-Krąpiec E., Waliszewska B., Zborowska M. 2018. Different pretreatment methods for 14C dating of Younger Dryas and Allerød pine wood (Pinus sylvestris L.), Quaternary Geochronology, 48, 38-44, doi: 10.1016/j.quageo.2018.07.013.
 105. Krąpiec M., Michczyńska D.J., Michczyński A., Piotrowska N., Goslar T., Szychowska-Krąpiec E. 2018. Late glacial atmospheric radiocarbon variations recorded in scots pine (Pinus sylvestris) wood from Kwiatków, central Poland. Radiocarbon, 60, 1029-1040, doi:10.1017/RDC.2018.71
 106. Edwards M.E., Alsos I.G., Yoccoz N., Coissac E., Goslar T., Gielly L., Haile J., Langdon C.T., Tribsch A., Binney H.A., von Stedingk H., Taberlet, P. 2018. Metabarcoding of modern soil DNA gives a highly local vegetation signal in Svalbard tundra. The Holocene, 28, 2006-2016, doi: 10.1177/0959683618798095
 107. Clarke C., Edwards M.E., Brown A.G., Gielly L., Lammers Y., Heintzman P.D., Ancin-Murguzur F.J., Bråthen K.A., Goslar T., Alsos I.G. 2019. Holocene floristic diversity and richness in northeast Norway revealed by sedimentary ancient DNA (sedaDNA) and pollen. Boreas, 48 (20), 299-310, doi: 1111/bor.12357
 108. Mingram J., Müller S., Hoelzmann P., Schmidt M., Leipe C, Becker F., Goslar T., Tjallingii R., Wagner M., Tarasov P. 2019. A multi-proxy palaeolimnological record of the last 16,600 years from coastal Lake Kushu in northern Japan. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 514, 613-626, doi: 10.1016/j.palaeo.2018.11.010
 109. Szymczak-Żyła M, Krajewska M., Witak M., Ciesielski T.M., Ardelan M.V., Jenssen B.M., Goslar T., Winogradow A., Filipkowska A., Lubecki L., Kowalewska G. 2019. Present and Past-Millennial Eutrophication in the Gulf of Gdańsk (Southern Baltic 1 Sea). Paleoceanography and Paleoclimatology, 34, 136-152, doi: 10.1029/2018PA003474
 110. Koliński R., Goslar T. 2019. Radiocarbon Dating of the Transition from the Early to Middle Bronze Age in the North-East Syria. Radiocarbon, 61, 953-970, doi: 10.1017/RDC.2019.49
 111. Wilczyński J., Goslar T., Wojtal P., Oliva M., Goehlich U.B., Walpurga A.-W., Sida P., Verpoorte A., Lengyel G. 2020. New radiocarbon dates for the late Gravettian in Eastern Central Europe. Radiocarbon, 62, 243-259, doi: 10.1017/RDC.2019.111
 112. Sobkowiak-Tabaka I., Pawłowski D., Milecka K., Kubiak-Martens L., Kostecki R., Janczak-Kostecka B., Goslar T., Ratajczak-Szczerba M. 2020. Multi-proxy records of Mesolithic activity in the Lubuskie Lakeland (western Poland). Vegetation History and Archeobotany, 29, 153-171, doi: 10.1007/s00334-019-00752-3
 113. Alsos I.G., Sjoegren P., Brown A.G., Gielly L., Merkel M.K.F., Paus A., Lammers Y., Edwards M.E., Alm T., Leng M., Goslar T., Langdon C.T., Bakke J., vander Bilt W.G.M. 2020. Last Glacial Maximum environmental condition of Adnoya, a northern ice-edge ecological “hotspot”. Quaternary Science Reviews, 239, doi:10.1016/ j.quascirev.2020.106364
 114. Kobe F., Bezrukova E.V., Leipe C., Shchetnikov A., Goslar T., Wagner M., Kostrova S.S., Tarasov P.E. 2020. Holocene vegetation and climate history in Baikal Siberia reconstructed from pollen records and its implications for archaeology, Archaeological Research in Asia, doi: 10.1016/j.ara.2020.100209
 115. Pospieszny Ł., Makarowicz P., Lewis J., Górski J., Taras H., Włodarczak P., Szczepanek A., Ilchyshyn V., Jagodinska M.O., Czebreszuk J., Muzolf P., Nowak M., Polańska M., Juras A., Chyleński M., Wójcik I., Lasota-Kuś A., Rennwanz J., Romaniszyn J., Tunia K., Przybyła M.M., Grygiel R., Matoga A., Goslar T. 2021. Isotopic evidence of millet consumption in the Middle Bronze Age of East-Central Europe. Journal of Archaeological Science, 126, 105292
 116. Leipe Ch. Long T., Wagner M., Goslar T., Tarasov P.E. 2020. The spread of rice to Japan: Insights from Bayesian analysis of direct radiocarbon dates and population dunamics in East Asia. Quaternary Science Reviews, 244, 106507, doi: 10.1016/j.quascirev.2020.106507
 117. Majchrzak Ł., van Dalen Luna P., Goslar T. 2021. Radiocarbon dating of the pre-Columbian Peruvian funerary bundles. Radiocarbon, 63, 177-193, doi: 10.1017/RDC.2020.110
 118. Makarowicz P., Goslar T., Górski J., Taras H., Szczepanek A., Pospieszny Ł., Jagodinska M.O., Ilchyshyn V., Włodarczak P., Juras A., Chyleński M., Nuzolf P., Lasota-Kuś A., Wójcki I., Matoga A., Nowak M., Przybyła M.M., Marcinkowska-Swojak M., Figlerowicz M., Grygiel R., Czebreszuk J., Kochkin I.T. 2021. The absolute chronology of collective burials from the 2nd millennium BC in Central-Eastern Europe. Radiocarbon, doi: 10.1017/RDC.2020.139
 119. Kobe F. Leipe Ch., Shchetnikov A.A., Hoelzmann P., Gliwa J., Goslar T., Wagner M., Bezrukova E.V., Tarasov P.E. 2022. Not herbs and forbs alone: Pollen-based evidence for the presence of boreal trees and shrubs in Cis-Baikal (Eastern Siberia) derived from the Last Glacial Maximum sediment of Lake Ochaul. Journal of Quaternary Science, 37(5), 868-883, doi: 10.1002/jqs.3290
 120. Chmielewski T.J., Hałuszko A., Goslar T., Cheronet O., Hajdu T., Szeniczey T., Virag C. 2021. Increase of Dating Accuracy of Prehistoric Skeletal Remains by Optimized Bone Sampling. Chronometric studies on Eneolithic burials from Mikulin 9 (Poland) and Urziceni-Vada Ret (Romania), Geochronometria, 47, 196-208, doi: 10.2478/geochr-2020-0026
 121. Kasai Y., Leipe C., Saito M., Kitagawa H., Lauterbach S., Brauer A., Tarasov PE., Goslar T., Arai F., Sakuma S. 2021. Breakthrough in purification of fossil pollen for dating of sediments by a new large-particle on chip sorter. Science Advances, 7, 16, eabe7327, doi: 10.1126/sciadv.abe7327
 122. Rijal D.P., Heintzman P.D., Lammers Y., Yoccoz N.G., Lorberau K.E., Pitelkova I., Goslar T., Murguzur F.J.A., Salonen J.S., Helmens K.F., Bakke J., Edwards M.E., Alm T., Bråthen K.A., Brown A.G., Alsos I.G. 2021. Sedimentary ancient DNA shows terrestrial plant richness continuously increased over the 1 Holocene in northern Fennoscandia. Science Advances, 7, no. 31, eabf9557, doi: 10.1126/sciadv.abf9557
 123. Kobe F., Hoelzmann P., Gliwa J., Olschewski P., Peskov S.A., Shchetnikov A.A., Danukalova G.A., Osipova E.W., Goslar T., Leipe Ch., Wagner M., Bezrukova E.V., Tarasov P.E. 2022. Lateglacial–Holocene environments and humans in 1 the Upper Lena region of Eastern Siberia derived from sedimentary and archaeological data from Lake Ochaul. Quaternary International, 623, 139-158. Doi: 1016/j.quaint.2021.09.019
 124. Sobkowiak-Tabaka I., Milecka K., Kubiak-Martens L., Pawłowski D., Kurzawska A., Janczak-Kostecka B., Kostecki R., Hildebrandt-Radke I., Apolinarska K., Goslar T. 2021. Persistent place at Lubrza – a small paradise of hunter-gatherers? Multi-disciplinary studies of Late Palaeolithic environment and human activity in the Łagów Lake District (Western Poland). Vegetation History and Archaeobotany, doi: 10.1007/s00334-021-00863-w
 125. Del Hoyo-Meléndez J.M., Klisińska-Kopacz A., Obarzanowski M., Frączek P., Moskal-del Hoyo M., Gargano M., Goslar T., Chmielewski F., Dudała J. 2020. An analytical investigation of a wooden panel painting attributed to Lucas Cranach the Elder. Journal of Cultural Heritage, 55, 185-194
 126. Ekere1 A.I., Johnston B., Tchuenbou-Magaia F., Townrow D, Wojciechowski S., Marek A.A., Zawadiak J.,, Duale K., Zieba M., Sikorska W., Adamus G., Goslar T., Kowalczuk M., Radecka I. 2022. Bioconversion Process of Polyethylene From Waste Tetra Pak® Packaging to Polyhydroxyalkanoates. Polymers, 14, 2480, doi: 10.3390/polym14142840
 127. Chmielewski T.J., Goslar T., Hałuszko A., Sady-Bugajska A., Wiejacki J., 2021. List of 14C dates obtained under the project „The Dobużek scarp microregion as a part of physiological and biocultural frontier between the Baltic and the Pontic zone (from the 6th to the 2nd millennium BC). Radiocarbon 63 (5), 1569-1573
 128. Garces-Pastor S., Coissac E., Lavergne S., Schwoerer Ch., Theurillat J.-P., Heintzmann P.D., Wangensteen O.S., Tinner W., Rey F., Heer M., Rutzer A., Walsh K., Lammers Y., Brown A., Goslar T., Rijal D.P., Karger D.N., Pellisien L., PhyloAlps COnsortium, Heiri O., Alsos I.G. 2022. High resolution ancient sedimentary DNA shows that alpine plant diversity is associated with human land use and climate change. Nature Communications, doi: 10.1038/s41467-022-34010-4
 129. Uścinowicz S., Cieślikiewicz W., Skrzypek G., Zgrundo A., Goslar T., Jędrysek M., Jurys L., Koszka-Maroń D., Miotk-Szpiganowicz G., Sydor P., Zachowicz J. 2022. Holocene relative water level and storminess variation recorded in the coastal peat bogs of the Vistula Lagoon, southern Baltic Sea. Quaternary Science Reviews, 296, 107782, doi: 10.1016/j.quascirev.2022.107782
 130. Klisińska-Kopacz A., Obarzanowski M., Frączek P., Moskal-del Hoyo M., Gargano M., Goslar T., Chmielewski F., Dudała J., del Hoyo-Melendez J. 2022. An analytical investigation of a wooden panet painting attributed to the workshop of Lucas Cranach the Elder. Journal of Cultural Heritage, 55, 185-194, doi: 10.1016/j.culher.2022.03.010
 131. Ekere I., Johnston B., Tchuenbou-Magaia F., Townrow D., Wojciechowski S., Marek A., Zawadiak J., Duale K., Zieba M., Sikorska W., Adamus G., Goslar T., Kowalczuk M., Radecka I. 2022. Bioconversion Process of Polyethylene from Waste Tetra Pak® Packaging to Polyhydroxyalkanoates. Polymers, 14, 2840. : 10.3390/polym14142840
 132. Czerniak L., Święta-Musznicka J., Pędziszewska A., Goslar T., Matuszewska A. 2023. Palynological studies sheds new light on the Neolithisation process of central Europe, Journal of Anthropological Archaeology, 70, 101513, doi: 10.1016/j.jaa.2023.101513
 133. Czerniak L., Pędziszewska A. Święta-Musznicka J., Goslar T., Matuszewska A., Niska M., Podlasiński M., Tylmann W. 2023. The Neolithic ceremonial centre at Nowe Objezierze (NW Poland) and its biography from the perspective of the palynological record. Journal of Anthropological Archaeology, 72, 101551, doi: 10.1016/j.jaa.2023.101551
 134. Krajcarz M.T., Baca , Baumann Ch., Bocherens H., Goslar T., Popović D., Sudoł-Procyk M., Krajcarz M. 2023. New insights into Late Pleistocene cave hyena chronology and population history – the case of Perspektywiczna Cave, Poland. Radiocarbon, 65(5), 1038-1056, doi: 10.1017/RDC.2023.89
 135. Wojenka M., Kontny B., Przybyła M., Szczepanek A., Jaskulska E., Bełka Z., Fetner R., Goslar T., Popović D., Baca M., Wilczyński J. Kot M. 2023. Cave funeral practices during the Roman and Migration Periods in the Cracow Upland, southern Poland, Journal of Archeological Science: Reports, 52, 104250, doi: 10.1016/j.jasrep.2023.104250