Pracownicy

Konsola sterowania spektrometrem

W Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym pracuje dziesięć osób.

 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar, fizyk, 40 lat doświadczenia w datowaniu 14C – kierownik Laboratorium, pomiary 14C AMS
 • Dr inż. Justyna Czernik, fizyk, 20 lat doświadczenia – preparatyka próbek, pomiary 14C AMS
 • mgr inż. Ewa Goslar, fizyk, 30 lat doświadczenia – preparatyka próbek
 • mgr Monika Sroka, geolog, 15 lat doświadczenia – preparatyka próbek
 • mgr inż. Paweł Goslar, ochrona środowiska, 15 lat doświadczenia – preparatyka próbek, pomiary 14C AMS
 • mgr inż. Julia Kozik-Maciejewska, technologia chemiczna, od 2010 r, w PLR – preparatyka próbek
 • mgr inż. Katarzyna Daleszyńska, technologia chemiczna, od 2014 r, w PLR – preparatyka próbek
 • mgr Roma Powierża, geolog od 2018 w PLR – preparatyka próbek
 • mgr inż Marta Goszczyńska, technologia chemiczna od 2022 w PLR – preparatyka próbek
 • mgr Olga Majda, biotechnolog od 2022 w PLR – preparatyka próbek

Część z nas (T.G., J.C., E.G.) wcześniej zdobywała doświadczenie w datowaniu radiowęglowym pracując w Laboratorium 14C w Gliwicach.

Laboratorium korzysta z pomocy pracowników administracyjnych Fundacji UAM.

Oprócz datowania radiowęglowego, Tomasz Goslar prowadził badania naukowe o różnorodnej tematyce z zakresu geochronologii. Ostatnio interesował się zmianami koncentracji radiowęgla w atmosferze w przeszłości, zmianami w cyklu geochemicznym węgla i odtworzeniem zmian klimatu u schyłku ostatniego zlodowacenia. W badaniach wykorzystywał chronologie warwowe osadów jeziornych. Dorobek naukowy T.G. dokumentuje lista publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej.

Tomasz Goslar – ważniejsze publikacje:

 1. Goslar T., Pazdur M.F., 1985, Contamination studies on mollusk shell samples.Radiocarbon, 27, 33-42.
 2. Pazdur M.F., Awsiuk R., Bluszcz A., Goslar T., Pazdur A., Walanus A., Zastawny A., 1986, Gliwice Radiocarbon dates X.Radiocarbon, 27, 52-73.
 3. Awsiuk R., Filipowiak W., Goslar T., Pazdur A.,  Pazdur  M.F., 1986, Early Slavonic settlements and navigation at the mouth of Odra river.Radiocarbon, 28, 726-731.
 4. Goslar T., Hercman H., 1988, Uranium series disequilibrium and TL and ESR dating of speleothems.Quaternary Science Reviews, 7, 423-427.
 5. Bluszcz A., Goslar T., Hercman H., Pazdur M. F., Walanus A., 1988, Comparison of TL, ESR and 14C dates of speleothems.Quaternary  Science Reviews, 7, 417-421.
 6. Goslar T., Pazdur M.F., 1989, Improved precision 14C measurements and natural 14C variations around 10,000 cal  BP. Radiocarbon, 31, 833-838.
 7. Goslar T., Pazdur A., Pazdur M. F., Walanus A., 1989, Radiocarbon and varve chronologies of annually laminated lake  sediments  of  Gościąż Lake.Radiocarbon, 31, 940-947.
 8. Pazdur M. F., Awsiuk R., Goslar T., Pazdur A., 1990, Systematic biases in results of the International Collaborative Study and their probable sources.Radiocarbon, 32, 289-294.
 9. Goslar T., Kuc T.,Pazdur M.F., Ralska-Jasiewiczowa M., Różański K., Szeroczyńska K., Walanus A., Wicik B., Więckowski K., Arnold M., Bard E., 1992, Possibilities of reconstruction of radiocarbon level during the Late Glacial by laminated sequence of the Gościąż  Lake.Radiocarbon, 34, 826-832.
 10. Goslar T., Kuc T., Ralska-Jasiewiczowa M., Różański K., Arnold M., Bard E., vanGeel B., Pazdur  M.F., Szeroczyńska K., Wicik B., Więckowski K., Walanus A., 1993. High resolution lacustrine  record of  the Late Glacial-Holocene transition in Central Europe.Quaternary Science Reviews, 12, 287-294.
 11. Pazdur A., Pazdur M.F., Goslar T., Wicik  B., Arnold  M., 1994. Radiocarbon chronology of the Late Glacial and Holocene sedimentation and water level changes in the Gościąż Lake basin and its surroundings.Radiocarbon, 36, 187-202.
 12. van Geel B., Mur L.R., Ralska-Jasiewiczowa M., Goslar T., 1994. Fossil akinetes of Aphanizomenon and Anabaena as indicators for medieval phosphate-eutrophication of Lake Gościąż (Central  Poland).Review of Paleobotany and Palynology, 83, 97-105.
 13. Goslar  T.,  Arnold  M.,  Bard  E., Kuc T., Pazdur M.F., Ralska-Jasiewiczowa M., Różański K., Tisnerat N., Walanus A., Wicik B., Więckowski K., 1995. High concentration of atmospheric 14C during the Younger Dryas.Nature, 377, 414-417.
 14. Goslar T., Arnold M., Pazdur M.F., 1995. The Younger Dryas cold event – was it synchronous over  the North Atlantic region?Radiocarbon, 37, 63-70.
 15. Hajdas et al., Bonani G., Goslar T., 1995, Radiocarbon dating of Holocene part of the Gościąż floating varve chronology.Radiocarbon, 37, 71-74.
 16. Pazdur A., Fontugne M., Goslar T., Pazdur  M.F., 1995. Lateglacial and holocene water-level  changes of the Gościąż Lake, central Poland, derived from carbon isotope studies of laminated  sediments.Quaternary Science Reviews, 14, 125-135.
 17. Michczyński A., Goslar T., Pazdur A., Pazdur M.F., 1995. A Data Acquisition System for Proportional Counters at Gliwice. Radiocarbon 37, 781-787.
 18. Goslar T., Mądry W., 1998. Using the Bayesian method to study the precision of dating by wiggle-matching.Radiocarbon, 40, 551-560.
 19. Goslar T., Wohlfarth B., Björck S., Possnert G., Björck J. 1999. Variations of atmospheric 14C concentrations over the Alleröd-Younger Dryas transition.Climate Dynamics, 15, 29-42.
 20. Goslar T., Ralska-Jasiewiczowa M., vanGeel B., Łącka B., Szeroczyńska K., Chróst L., Walanus A., 1999. Anthropogenic changes in the composition of Lake Gościąż (central Poland), during the last 330 years.Journal of Paleolimnology, 22, 171-185.
 21. Goslar T., Bałaga K., Arnold M., Tisnerat N., Starnawska E., Kuźniarski M., Chróst L., Walanus A., Więckowski K., 1999. Climate-related variations in the composition of the late glacial and early Holocene sediments of Lake Perespilno (eastern Poland).Quaternary Science Reviews, 18, 899-911.
 22. Goslar T. Arnold M., Tisnerat-Laborde N., Czernik J., Więckowski K. 2000. Variations of Younger Dryas atmospheric radiocarbon explicable without ocean circulation changes.Nature, 403, 877-880.
 23. Pazdur A., Pazdur M.F., Goslar T., Pawlyta M., Hercman H., Gradziński M. 1999. Variations in the carbon isotopic composition in the karst environment from Southern Poland: Present and Past.Radiocarbon, 41, 81-97.
 24. Young R., Walanus A., Goslar T., vanGeel B., Ralska-Jasiewiczowa M., Wijmstra T.A., 1999. Test of an equal taxon-weight modification of Middeldorp’s pollen density dating on data from varved sediments of Lake Gościąż, Poland.Review of Palaeobotany and Palynology, 104, 213-237.
 25. Goslar T., Arnold M., Tisnerat-Laborde N., Hatte Ch. Paterne M., Ralska-Jasiewiczowa M., 2000. Radiocarbon calibration by means of varve versus 14C ages of terrestrial macrofossils from Lake Gościąż and Lake Perespilno, Poland.Radiocarbon, 42, 335-348
 26. Goslar T., Hercman H., Pazdur A., 2000. Comparison of U-series and radiocarbon dates of speleothems.Radiocarbon, 42, 403-414
 27. Litt T., Brauer A., Goslar T., Merkt J., Bałaga K., Müller H., Ralska-Jasiewiczowa M., Stebich M., Negendank J.F.W. 2001. Correlation and synchronisation of Lateglacial continental sequences in northern central Europe based on annually-laminated lacustrine sediments.Journal of Quaternary Science, 20, 1233-1249.
 28. Young R., Walanus A., Goslar T. 2000. Auto-correlation analysis in search of short-term patterns in vave data from sediments of Lake Gościąż, Poland.Boreas, 29, 251-260.
 29. Goslar T., 2001. Absolute production of radiocarbon and the long-term trend of atmospheric radiocarbon.Radiocarbon, 43, 743-749.
 30. Goslar T., Tisnerat-Laborde N., Paterne M., 2001. Searching solar periodicities in the late glacial record of atmospheric radiocarbon.Radiocarbon, 43, 339-344.
 31. Czernik J., Goslar T., 2001. Preparation of graphite targets in the Gliwice Radiocarbon Laboratory for AMS 14C dating.Radiocarbon, 43, 283-291.
 32. Pawlyta J., Pazdur A., Goslar T., Hałas S., 2001. Influence of the bomb-produced 14C on the radiocarbon concentration in the youngest sediments of Lake Gościąż, central Poland.Radiocarbon, 43, 831-841.
 33. Kilian M.R., van der Plicht J.,  Geel B., Goslar T., 2002. Problematic 14C-AMS dates of pollen concentrates from Lake Gosciaz (Poland).Quaternary International, 88, 21-26.
 34. Piotrowska N., Goslar T., 2002. Preparation of bone samples in the Gliwice radiocarbon laboratory for AMS radiocarbon dating.Isotopes in Environmental and Health Studies, 38, 1-9.
 35. Ralska-Jasiewiczowa M., Goslar T., Różański K., Wacnik A., Czernik J., Chróst L., 2003. Very fast environmental changes at the Pleistocene/Holocene boundary, recorded in laminated sediments of Lake Gościąż, Poland.Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 193, 225-247.
 36. Ralska-Jasiewiczowa M., Nalepka D., Goslar T., 2003. Problems of forest transformation at the transition to the oligocratic/Homo sapiens phase of the Holocene interglacial in northern lowlands of central Europe.Vegetation History and Archaeobotany, 12, 233-247.
 37. Tantau I., Reille M., de Beaulieu J.-L., Farcas S., Goslar T., Paterne M., 2003. Vegetation history in the Eastern Romanian Carpathians: pollen analysis of two sequences from the Mohocs crater.Vegetation History and Archaeobotany, 12, 113-125.
 38. Goslar T., Czernik J., Goslar E., 2004. Low-energy 14C AMS in Poznan radiocarbon Laboratory, Poland.Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 223-224, 5-11.
 39. Goslar T., Van der Knaap W.O., Hicks S., Andric M., Czernik J., Goslar E., Rasanen S., Hyotyla H., 2005. Radiocarbon dating of modern peat profiles: pre- and post-bomb 14C variations in the construction of age-depth models.Radiocarbon, 47, 117-134.
 40. Risberg J., G. Alm, T. Goslar, 2005. Variable isostatic uplift during the Holocene in southeast Sweden, based on high-resolution AMS radiocarbon datings of lake isolations.The Holocene, 15, 849-859.
 41. Barnekow L., Loader N., Hicks S., Froyd C., Goslar T. 2007. Strong correlation between summer temperature and pollen accumulation rates for Pinus sylvestris, Picea abies and Betula spp. in a high-resolution record from northern Europe.Journal of Quaternary Science, 22, 653-658.
 42. Rasanen S., Froyd C., Goslar T. 2007. The impact of tourism and reindeer herding on forest vegetation at Saariselka, Finnish Lapland: a pollen analytical study of a high resolution peat profile,The Holocene, 17, 447-456.
 43. Cuzagne M.T., Delque-Kolic E., Goslar T., Grootes P.M., Higham T., Kaltnecker E., Nadeau M.J., Oberlin Ch., Paterne M., van der Plicht J., Bronk Ramsey Ch., Valladas H., Clottes J., Geneste J.M., 2007. Radiocarbon intercomparison program from Chauvet Cave.Radiocarbon, 49, 339-347.
 44. Lamentowicz M., Cedro A., Gałka M., Goslar T., Miotk-Szpiganowicz G., Mitchell E.A.D., Pawlyta J. 2008. Last millennium multi-proxy record from a Baltic bog in northern Poland.Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 265, 93-106.
 45. Risberg J., Alm G., Goslar T. 2008. Variable isostatic uplift patterns during the Holocene in Southeast Sweden, based on high-resolution AMS radiocarbon dating of lake isolations – a preliminary interpretation.Polish Geological Institute Special Papers, 23, 77-80.
 46. Kuoppamaa M., Goslar T., Hicks S. 2008. Pollen accumulation rates as a tool for detecting land-use changes in sparsely settled boreal forest.Vegetation History and Archaeobotany, 18, 205-217.
 47. Makila M., Goslar T. 2008. The carbon dynamics of surface peat laeyrs in southern and central boreal mires of Finland and Russian Karelia.Suo59, 49-69.
 48. Kamenik Ch., van der Knaap W.O., van Leeuwen J., Goslar T. 2009. Pollen/climate calibration based on a near-annual peat sequence from the Swiss Alps,Journal of Quaternary Science, 24, 529-546.
 49. Goslar T., van der Knaap W.O., van Leeuwen J., Kamenik Ch. 2009. Free-shape 14C age-depth modelling of an intensively dated modern peat profile,Journal of Quaternary Science, 24, 481-499.
 50. Wyrwa A.M., Goslar T., Czernik J. 2009. AMS 14C dating of romanesque rotunda and stone buildings of medieval monastery in Łekno, Poland,Radiocarbon, 51, 471-480.
 51. Nawrocka D., Czernik J., Goslar T. 2009. 14C dating method of carbonate mortars from Polish and Israel sites,Radiocarbon, 51, 857-866.
 52. Goslar T., Nawrocka D., Czernik J. 2009. Foraminiferous limestone in 14C dating of mortar,Radiocarbon, 51, 987-993.
 53. Lamentowicz M., van der Knaap W.O., Lamentowicz Ł., van Leeuwen J.F.N., Mitchell E.A.D., Goslar T., Kamenik C. A near-annual palaeohydrological study based on testate amoebae from a sub-alpine mire: surface wetness and the role of climate during the instrumental period.Journal of Quaternary Science, 25, 190-202.
 54. Różański K., Klisch M.A., Wachniew P., Gorczyca Z., Goslar T., Edwards T.W.D., Shemesh A., Oxygen-isotope geothermometers in lacustrine sediments: new insights through combined δ18O analyses of aquatic cellulose, authigenic calcite and biogenic silica.Geochimica et Cosmochimica Acta, DOI: 10.1016/j/cgca.2010.02.026.
 55. Andrič M., Martinčič A., Štular B., Petek F., Goslar T. 2010. Land-use changes in the Alps (Slovenia) in the 15th, 19th and 20th centuries AD: a comparative study of pollen record and historical data.The Holocene, 20, 1023-1037.
 56. Van der Knaap W.O., Lamentowicz M. van Leeuwen J.F.N., Hangartner S., Leuenberger M., Mauquoy D., Goslar T., Mitchell E.A.D. Lamentowicz Ł. Kamenik C. 2011. A multi-proxy, high-resolution record of peatland development and its drivers during the last millennium from the subalpine Swiss Alps.Quaternary Science Reviews, 30, 3467-3480.
 57. Van der Knaap W.O., van Leeuwen J.F.N., Goslar T., Krisai R., Tinner W. 2011. Human impact on vegetation at the Alpine tree-line ecotone during the last millennium: lessons from high temporal and palynological resolution.Vegetation History and Archaeobotany, 21, 37-60.
 58. Esmeijer-Liu A., Kuerschner W, Lotter A., Verhoeven J., Goslar T.  2012. Stable carbon and nitrogen isotopes in a peat profile are influenced by early stage diagenesis, and changes in atmospheric CO2 and N deposition.Water, Air, & Soil Pollution, 223, 2007-2022.
 59. Kuc T., Różański K., Kotarba M.J., Goslar T., Kubiak H. 2012. Radiocarbon dating of pleistocene fauna and flora from Starunia, SW Ukraine.Radiocarbon, 54, 123-136.
 60. Li X., Wagner M., Wu X., Tarasov P., Zhang Y., Schmidt A., Goslar T., Gresky J. 2012. Archaeological and palaeopathological study on the third/second century BC grave from Turfan, China: Individual health history and regional implications.Quaternary International, 290-291, 335-343.
 61. Yoccoz N.G., Bråthen K.A., Gielly L., Haile J., Edwards M.E., Goslar T., von Stedingk H., Brysting A.K., Coissac E., Pompanon F., Sønstebø J.H., Miquel C., Valentini A., de Bello F., Chave J., Thuiller W., Wincker P., Cruaud C., Gavory F., Rasmussen M., Gilbert M.T.P., Orlando J., Brochmann C., Willerslev E., Taberlet P. 2012.DNA from soil mirrors plant functional and structural diversity.Molecular Ecology, 21, 3647-3655.
 62. Rosqvist G.C., Leng M.J., Goslar T., Sloane H.J., Bigler Ch., Cunningmah L., Dadal A., Bergmen J., Berntsson A., Jonsson C.E., Wastegard S. 2013. Shifts in precipitation during the last millennium in northern Scandinavia from lacustrine isotope records.Quaternary Science Reviews, 66, 22-34.
 63. Finsinger W., Schoning K., Hicks S., Luecke A., Goslar T., Wagner-Cremer F., Hyyppa H. 2012. Climate change during the past 1000 years: a high temporal multiproxy record from a mire in northern Finland.Journal of Quaternary Science, 28, 152-164.
 64. Goslar T., Kozłowski J., Szmyt M., Czernik J. Effect of HF leaching on 14C dates of pottery.2013.Nuclear Instruments and Methods B, 294, 252-256.
 65. Gałka, M., Miotk-Szpiganowicz, G., Goslar, T., Jeśko, M., van der Knaap, W.O., Lamentowicz, M. 2013. Palaeohydrology, fires and vegetation succession in the southern Baltic during the last 7500 years reconstructed from a raised bog based on multi-proxy data.Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 370, 209-221.
 66. Gałka M., Tobolski K., Zawisza E., Goslar T. 2013. Postglacial history of vegetation, human activity and lake-level changes at Jezioro Linówek in northestern Poland, based on multi-proxy data.Vegetation History and Archaeobotany, 23, 123-152, doi: 10.1007/s00334-013-0401-7.
 67. Goslar T., Andersen G., Krzywinski K., Czernik J. 2013. Radiocarbon determination of past growth rates of livingAcacia tortilistrees from two arid sites in the Eastern Sahara. Radiocarbon, 55, 55, 1683-1692.
 68. Willerslev E., Davison J., Moora M., Zobel M., Coissac E., Edwards M., Lorenzen E., Vestergaard M., Gussarova G., Haile J., Craine J., Bergmann G., Gielly L., Boessenkool S., Epp L., Pearman P., Cheddadi R., Murray D., Bråthen K.A., Yoccoz N., Binney H., Cruaud C., Wincker P., Goslar T., Alsos I., Bellemain E., Brysting A., Elven R., Sønstebø J.H., Murton J., Sher A., Rasmussen M., Pompanon F., Rønn R., Mourier T., Cooper A., Austin J., Möller P., Froese D., Zazula G., Tikhonov A., Savvinov G., Roberts R., MacPhee R., Gilbert M.T., Kjær K., Orlando L., Brochmann Ch., Taberlet P., Rioux D., Niderkorn V. 2014. Fifty thousand years of arctic vegetation and megafauna diet. Nature, 506, 47-51, doi: 10.1038/nature12921.
 69. Kramell A., Li X., Csuk R., Wagner M., Goslar T., Tarasov P.E., Kreusel N., Kluge R., Wunderlich Ch.-H. 2014. Dyes of late Bronsze Age textile clothes and accessories from the Yanghai archaeological site, Turfan, China: Determination of the fibers, color analysis and dating. Quaternary International, doi: 10.1016/j.quaint.2014.05.012.
 70. Krajcarz M.T., Krajcarz M., Goslar T., Nadachowski A. 2014. The first radiocarbon dated steppe polecat (Mustela eversmanii) from the Pleistocene of Poland. Quaternary International, DOI: 10.1016/j.quaint.2014.06.001.
 71. Nour el Bait M., Rhoujjati A., Eynaud F., Bendakkour A., Dezileau L, Wainer K., Goslar T., Chater C., Tabel J., Cheddadi R. 2014. An 18000-year pollen and sedimentary record from the cedar forest of the Middle Atlas, Morocco. Journal of Quaternary Science, 29, 423-432, doi: 10.1002/jqs.2708.
 72. Lamentowicz M., Mueller M., Gałka M., Barabach J., Milecka K., Goslar T., Binkowski M.  2015. Reconstructing human impact on peatland development during the past 200 years in CE Europe through biotic proxies and X-ray tomography. Quaternary International, 357, 282-294, doi: 10.1016/j.quaint.2014.07.045.
 73. Murton J.B., Goslar T., Edwards M.E., Bateman M.D., Danilov P.P., Savvinov G.N., GUbin S.V., Ghaleb B., Haile J., Kanevskiy M., Lozhkin A.V., Lupachev A.V., Murton D.K., Shur Y., Tikhonov A., Vasil’chuk A.C., Vasil’chuk Y.K., Wolfe S.A. 2015. Palaeoenvironmental interpretation of Yedoma silt (ice complex) deposition as cold-climate loess, Duvanny Yar, Northeast Siberia. Permafrost and Periglacial Processes, 26, 208-288, doi: 10.1002/ppp.1843
 74. Bonk, A., Tylmann, W., Goslar, T., Wacnik, A., Grosjean, M., 2015. Chronology of the varved sediment profile from Lake Żabińskie, northeastern Poland: lessons for highly-precise 14C dating of lake sediments. Geochronometria, 42, 159-171, doi: 10.1515/geochr-2015-0019
 75. Tylmann, W, Bonk, A., Goslar, T., Wulf, S., Grosjean, M., 2016. Calibrating 210Pb dating results with varve chronology and independent chronostratigraphic markers: problems and implications. Quaternary Geochronology, 32, 1-10, doi: 10.1016/j.quageo.2015.11.004
 76. Marciniak A., Barański M.Z., Bayliss A., Czerniak L., Goslar T., Southon J., Taylor R.E. 2015. Fragmenting times: interpreting a Bayesian chronology for the Late Neolithic occupation of Catalhoyuk East, Turkey. Antiquity, 89, 154-176, doi: 10.15184/aqy.2014.33
 77. Rapprich V., Zacek V., Verner K., Erban V., Goslar T., Bekele Y., Legesa F., Hroch T., Hejtmankova P. 2016. Wendo Koshe Pumice: the latest Holocene silicic explosive eruption product of the Corbetti Volcanic System (Southern Ethiopia). Journal of Volcanology and Geothermal Research, 310, 159-171, doi: 10.1016/j.volgeores.2015.12.008
 78. Wacnik A., Tylmann W., Bonk A., Goslar T., Enters D., Meyer-Jacob C., Grosjean M. 2016. Determining the responses of vegetation to natural processes and human impacts in north-eastern Poland during the last millennium: combined pollen, geochemical and historical data. Vegetation History and Archaeobotany doi: 10.1007/s00334-016-0565-z
 79. Schröder O., Wagner M., Wutke S., Zhang Y., Ma Y., Xu D., Goslar T., Neef R., Tarasov P., Ludwig A. 2016. Ancient DNA identification of domestic animals used for leather objects in Central Asia during the Bronze Age. The Holocene, in print DOI: 10.1177/0959683616641741
 80. Müller S.,Schmidt M., Kossler A., Leipe Ch., Irino T., Yamamoto M., Yonenobu H., Goslar T., Kato H., Wagner M.,Weber A.W., Tarasov P.E. 2016. Palaeobotanical records from Rebun Island and their potential for improving the chronological control and understanding human-environment interactions in the Hokkaido Region, Japan. The Holocene, in print DOI: 10.1177/0959683616641738
 81. Bouton A., Vennin E., Mulder T., Pace A., Bourillot R., Thomazo Ch., Brayard A., Goslar T., Buoncristiani J.-F., Desaubliaux G., Visscher P.T.  2016. Enhanced development of lacustrine microbialites on gravity flow, Great Salt Lake, USA. Sedimentary Geology, 341, 1-12, doi: 10.1016/j.sedgeo.2016.905.004
 82. Rotnicki K., Rotnicka J., Goslar T., Wawrzyniak-Wydrowska B. 2016, The first geological record of a palaeotsunami on the southern coast of the Bal tic Sea, Poland. Geological Quarterly, 60(2), 417-440, doi: 10.7306/gq.1294
 83. Czerniak L., Marciniak A., Bronk Ramsey C., Dunbar E., Goslar T., Barclay A., Bayliss A., Whittle A. 2016. House time: Neolithic settlement development at Racot during the 5th millennium cal B.C. in the Polish Lowlands. Journal of Field Archaeology, doi: 10.1080/00934690.2016.1215723
 84. Mangerud J., Briner J.P. Goslar T., Svendsen J.I. 2016. The Bølling-age Blomvag Beds, western Norway: implications for the Older Dryas glacial re-advance and the age of the deglaciation, Boreas, doi: 10111/bor.12208
 85. Milecka K., Fiałkiewicz-Kozieł B., Barabach J., Gałka M., Lamentowicz M., Chojnicki B.H., Goslar T., Kowalewski G. Hydrological changes in the Rzecin peatland (Puszcza Notecka, Poland) induced by anthropogenic factors: implications for mire development and carbon sequestration. The Holocene, doi: 10.1177/0959683616670468