Spektrometr AMS – Magnes wstrzykujący

Aby zliczyć wystarczająco dużo atomów 14C w rozsądnie krótkim czasie, spektrometr AMS wytwarza silny prąd jonów węgla.Jony te, przechodząc przez akcelerator, rozładowują terminal akceleratora w tempie, którego nie potrafią zrównoważyć znane systemy ładowania akceleratorów. Utrzymywanie stałego napięcia akceleratora jest możliwe dzięki systemowi wstrzykiwania jonów.

Magnes wstrzykujący
Magnes wstrzykujący. Zwróć uwagę na fragment komory próżniowej widoczny na środku zdjęcia
Andy Soderholm (instalator z NEC) reguluje ustawienie magnesu wstrzykującego.
Andy Soderholm (instalator z NEC) reguluje ustawienie magnesu wstrzykującego. W tej fazie instalacji, komora próżniowa, górna cewka i górny nabiegunnik magnesu są zdjęte.

Magnes wstrzykujący zakrzywia tory jonów tak, że do akceleratora kierowane są tylko jony o określonej masie. Jest on zwykle nastawiony tak, by wstrzykiwać do akceleratora jony o masie atomowej 14. Stosowanie wstrzykiwania dodatkowo zmniejsza zaburzający udział resztkowych atomów i cząsteczek (obecnych zawsze, nawet w komorach wysokiej próżni) w sygnale 14C. Datowanie radiowęglowe wymaga znajomości stosunków izotopowych 14C/12C i 14C/13C, a więc spektrometr AMS musi również mierzyć prąd jonów 12C i 13C. Z tego powodu układ wstrzykujący jest sekwencyjnie przełączany na wstrzykiwanie lżejszych atomów węgla. Czas wstrzykiwania 13C i 12C musi być krótki – aby uniknąć znaczącego rozładowania terminalu akceleratora.

Sekwencyjny przełącznik wiązki okresowo przełącza wartość masy jonów wstrzykiwanych do akceleratora. Jest to realizowane przez przykładanie zmiennego dodatniego napięcia do próżniowej komory wewnątrz magnesu. Naładowana komora działa na jony siłą elektrostatyczną, nadając jonom przechodzącym przez magnes dodatkową energię. W praktyce, im wyższe jest przyłożone napięcie, tym lżejsze atomy są kierowane (przez siłę oddziaływania magnetycznego o stałej wartości) do akceleratora. Przełączanie sekwencyjne jest bardzo szybkie. W jednym cyklu, jony 12C, 13C i 14C są wstrzykiwane odpowiednio przez 1/10, 10 i 90 milisekund.

Animacja poniżej ilustruje działanie sekwencyjnego przełącznika wiązki.

Umieść kursor nad obrazkiem, aby zobaczyć animację

Inne strony o spektrometrze 14C AMS:
Ogólne | Źródło jonów | Magnes wstrzykujący | Akcelerator | Magnes analizujący | Komora dryfu | Analizator elektrostatyczny | Detektor 14C