Ogólnie o Centrum Datowania

Centrum Datowania, Poznańskie Laboratorium 14C

W skład centrum datowania 14C AMS wchodzi Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe (PLR) oraz  Laboratorium AMS (LAMS). Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe przyjmuje próbki naturalne, przetwarza je do postaci grafitu i kieruje do pomiaru 14C AMS w LAMS. Wynik pomiaru AMS wraca do PLR, które wykonuje obliczenia wieku i przedstawia raport z datowania. Oba laboratoria (PLR i LAMS) mieszczą się w tym samym budynku (i na tym samym piętrze) i są kierowane przez tą samą osobę, tak więc komunikacja między nimi jest szybka i efektywna.

Centrum Datowania 14C - schemat współpracy

Centrum datowania 14C AMS powstało w wyniku współdziałania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, oraz Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Centrum znajduje się na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Metoda 14C jest standardową metodą oznaczania wieku zabytków archeologicznych i utworów geologicznych nie starszych niż ok. 50 tys. lat. Odbiorcami oznaczeń wieku 14C są instytucje naukowe z dziedziny archeologii, historii sztuki, geologii, geomorfologii, paleoklimatologii, paleobotaniki itp. Oznaczenia 14C znajdują również zastosowanie w badaniach biochemicznych i w przemyśle spożywczym. Multidyscyplinarny charakter zastosowań sprawia, że każde laboratorium 14C ma charakter środowiskowy.