Ogólnie o Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym (PLR)

Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe (PLR)

Poznański Park Naukowo-Technologiczny - logoPoznańskie Laboratorium Radiowęglowe (PLR) oferuje datowanie 14C najnowocześniejszą obecnie techniką akceleratorową (AMS). PLR jest pierwszą tego typu jednostką w Europie Środkowo-Wschodniej. Działalność Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego jest możliwa dzięki ścisłej współpracy z Laboratorium AMS (LAMS).

PLR powstało w wyniku współdziałania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Centrum Badań Archeologicznych Fundacji UAM w Poznaniu. Laboratorium jest zarządzane przez Fundację Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i znajduje się na terenie Poznańskiego Parku  Naukowo – Technologicznego.

Stąd pochodzą nasze próbki:

Metoda 14C jest standardową metodą oznaczania wieku zabytków archeologicznych i utworów geologicznych nie starszych niż ok. 50 tys. lat. Odbiorcami oznaczeń wieku 14C są instytucje naukowe z dziedziny archeologii, geologii, geomorfologii, paleoklimatologii, paleobotaniki , historii sztuki itp. Oznaczenia 14C znajdują również zastosowanie w badaniach biochemicznych i w przemyśle spożywczym. Multidyscyplinarny charakter zastosowań sprawia, że każde laboratorium 14C ma charakter środowiskowy.

Adres Laboratorium: 
Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe
ul. Rubież 46,
61-612 Poznań,
tel: 061 827 97 82
e-mail: c.fourteen[at]radiocarbon.pl