Nowa siedziba Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego

Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe działa w nowej siedzibie. Impulsem do rozbudowy było pozyskanie przez Uniwersytet im. A Mickiewicza środków na zakup drugiego spektrometru do pomiarów 14C. W związku z tym Fundacja UAM zdecydowała o postawieniu nowego budynku, pozwalającego na zainstalowanie nowego spektrometru oraz dającego możliwość rozbudowy Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego. Nowa siedziba znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, w którym laboratorium działało przez 11 lat.

W nowej siedzibie, Laboratorium Radiowęglowe dysponuje obecnie stanowiskami do jednoczesnego przygotowania 30 próbek (w dotychczasowej siedzibie było ich 20).
Nowa hala ze stanowiskami próżniowymi…
…bezpośrednio sąsiaduje z pomieszczeniem spektrometru…
… a tuż obok mamy do dyspozycji dużą salę do preparatyki chemicznej próbek.

Docelowo Laboratorium będzie dysponować stanowiskami do jednoczesnego przygotowania 40 próbek. Pozwoli to na zwiększenie przepustowości i w przyszłości powinno znaczne skrócić czas oczekiwania na datowanie.

Posted in Aktualności, newsLeave a Comment on Nowa siedziba Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego

Przenosiny Laboratorium do nowej siedziby

Decyzję o lokalizacji nowej siedziby Laboratorium, Fundacja UAM podjęła z końcem 2011 roku. Nowy, dwupiętrowy budynek (E) Poznańskiego Paru Naukowo-Technoogicznego zbudowano w ciągu zaledwie 8 miesięcy, od marca do listopada 2012r.

Poniższe zdjęcia przedstawiają  budynek „E” w marcu, kwietniu, czerwcu i wrześniu 2012r.

Pomieszczenia nowej siedziby, na parterze budynku „E”, zostały oddane do użytku z końcem 2012r. Część hali, ze specjalnie wybetonowaną podłogą, przeznaczono na pomieszczenie nowego spektrometru 14C , które po jego zainstalowaniu obudowano przeszkloną ścianą.
Przed przeniesieniem aparatury ze starej siedziby, w nowej hali uruchomiliśmy stanowiska do przygotowania 10 próbek.

Następnie stopniowo przenieśliśmy stanowiska próżniowe ze starego budynku. zdemontowaliśmy i zmontowaliśmy je w nowej siedzibie.

Posted in Aktualności, newsLeave a Comment on Przenosiny Laboratorium do nowej siedziby

15.10.2012 wykonaliśmy 50000-ny pomiar AMS

Posted in AktualnościLeave a Comment on 15.10.2012 wykonaliśmy 50000-ny pomiar AMS

14.04.2011 wykonaliśmy 40000-ny pomiar AMS

Posted in AktualnościLeave a Comment on 14.04.2011 wykonaliśmy 40000-ny pomiar AMS

W grudniu 2009 uruchomiliśmy system rejestracji próbek on-line

W grudniu 2009 uruchomiliśmy system rejestracji próbek on-line.

Posted in Aktualności, newsLeave a Comment on W grudniu 2009 uruchomiliśmy system rejestracji próbek on-line

Reorganizacja pracy (sierpień 2009) pozwoliła zwiększyć przepustowość laboratorium o 30%

Reorganizacja pracy (sierpień 2009) pozwoliła zwiększyć przepustowość laboratorium o 30%.

Posted in Aktualności, newsLeave a Comment on Reorganizacja pracy (sierpień 2009) pozwoliła zwiększyć przepustowość laboratorium o 30%

Wyniki 3-go etapu programu VIRI (lipiec 2009) potwierdziły wiarygodność naszych analiz

Posted in Aktualności, newsLeave a Comment on Wyniki 3-go etapu programu VIRI (lipiec 2009) potwierdziły wiarygodność naszych analiz

W czerwcu 2009 mieliśmy 4-tygodniową przerwę w pracy akceleratora

W czerwcu 2009 mieliśmy 4-tygodniową przerwę w pracy akceleratora.

Posted in Aktualności, newsLeave a Comment on W czerwcu 2009 mieliśmy 4-tygodniową przerwę w pracy akceleratora

W październiku 2007 wprowadziliśmy program dla stałych klientów

W październiku 2007 wprowadziliśmy program dla stałych klientów.

Posted in Aktualności, newsLeave a Comment on W październiku 2007 wprowadziliśmy program dla stałych klientów

W czerwcu 2007 uruchomiliśmy analizator ThermoFisher NC

W czerwcu 2007 uruchomiliśmy analizator ThermoFisher NC.

Posted in Aktualności, newsLeave a Comment on W czerwcu 2007 uruchomiliśmy analizator ThermoFisher NC